Hoe gaat DIT! is Katwijk om met jouw persoonsgegevens?

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer je meedoet aan een van onze acties, dan vragen wij je om je persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of geboortedatum. Deze gegevens worden door ons bewaard. Dat is nodig om je bijvoorbeeld onze e-mailnieuwsbrief te kunnen toesturen. We gaan natuurlijk zorgvuldig met de door jou verstrekte gegevens om.

Er zijn algemene regels over de opslag en het gebruik van jouw gegevens. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en Datalekken (AVG) is vastgelegd waar bedrijven zich aan moeten houden bij het verwerken van jouw gegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert op de naleving hiervan.

Beveiliging

Wij zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij mogen ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt, bijvoorbeeld om je onze nieuwsbrief toe te sturen. Ook mogen we ze niet langer bewaren dan nodig is. En we moeten ervoor zorgen dat jouw gegevens niet in verkeerde handen terecht komen. Dat laatste doen we op de volgende manier:

  • We nemen (technische) beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van toegangscontroles tot onze computersystemen. We wijzigen regelmatig onze wachtwoorden.
  • Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht
  • Onze medewerkers krijgen niet zomaar toestemming om datadragers met klantgegevens mee naar huis te nemen om thuis te werken.

Jouw gegevens

Je hebt er recht op om te weten welke persoonlijke gegevens we van jou verzameld en vastgelegd hebben en wat we hiermee doen. Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en ze laten corrigeren als ze niet (meer) kloppen. Natuurlijk heb je ook altijd het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens.

Heb je een informatie-aanvraag, wijzigingsverzoek en/of klacht? We ontvangen deze het liefst per e-mail via info@katwijkmarketing.nl. Opsturen kan ook; ons adres is Katwijk Marketing, Burgemeester Koomansplein 1 - ruimte 1.48, 2231 DA in Rijnsburg. We zullen de ontvangst van jouw bericht bevestigen en hier binnen vier weken inhoudelijk op reageren.

Wil je meer weten over de privacywetgeving? Kijk op de Website van de Autoriteit Persoonsgegevens.